Giảo cổ lam hay còn có tên gọi khác là Ngũ diệp sâm, Thất diệp đảm. Đây là cây thân thảo có thân mảnh, leo, lá khép hình chân vịt. Cây đực và cây cái riêng biệt.