Sàn gỗ Inovar là truyền nhân đai diện cho hàng ngàn loại sản phẩm sàn gỗ công nghiệp chịu nước đến từ quốc gia này minh chứng cho viêc cứng rắn và có hiệu quả cao cho quá trình