Với sự phổ biến của ván sàn công nghiệp đang phát triển mỗi ngày, nhiều người thường hỏi  họ nên chọn ván sàn công nghiệp hay sàn gỗ tự nhiên. Đây không phải là một câu hỏi đơn giản để trả lời. Nhiều