Nhiều người đặt câu hỏi đông trùng hạ thảo bao nhiêu tiền http://www.tinhhoayhoc.com/info/dong-trung-ha-thao-gia-bao-nhieu? Có thể nói đây là loại đông dược rất quý, được sử dụng từ rất lâu đời trong y học cổ truyền của Tây Tạng