Blog, weblog, nhật ký web là tên gọi của một dạng nhật ký trực tuyến mà tại đó truyền tải những dạng thông tin do người hoặc một nhóm người đăng tải nhằm nhiều mục đích như