quy định đầu tư Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Theo quy định của Luật đầu tư, nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư, đối với dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản thì phải được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Trong khi đó Nghị định 71/2010/NĐ-CP huớng dẫn luật nhà ở thì lại quy định dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi phát triển nhà ở không sử dụng vốn nhà nước thì phải trình hồ sơ để có văn bản chấp thuận đầu tư.
Như vậy văn bản chấp thuận đầu tư liệu có thay thế cho giấy chứng nhận đầu tư hay CĐT Gold Tower 275 Nguyễn Trãi vẫn phải làm cả hai thủ tục?
Luật nhà ở và nghị định 71/2010/NĐ-CP dường như lại quá lấn sân sang các quy định của Luật kinh doanh bất động sản khi quy định chi tiết về các hình thức huy động, hợp tác đầu tư, giao dịch nhà ở.
Dường như các bác ở Bộ Xây dựng (tác giả chính của hai nghị định hướng dẫn thi hành luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản) đang định đi nguợc lại tinh thần giảm bớt thủ tục hành chính hay sao ấy nhỉ?:-w Theo tôi văn bản chấp thuận đầu tư ở đây chính là văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, đối với các dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách đều phải lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư và được cơ quan nhà nước chấp thuận là cơ sở để chủ đầu tư tiến hành các bước tiếp theo như thỏa thuận địa điểm, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, xin cấp ,… Có sự không rõ ràng trong khái niệm văn bản chấp thuận đầu tư với đăng ký đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư.
khi dùng “văn bản chấp thuận đầu tư” thì doanh nghiệp phải được hiểu là đã được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án (mà không cần đăng ký đầu tư hoặc làm thủ tục cấp giấy CNĐT).

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *