Hỏi đáp về tổng mức đầu tư chung cư Gold Tower

Với các dự án chung cư Gold Tower sử dụng vốn ngân sách Nhà nước:
– Phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và phí kiểm toán tính theo quy định tại Thông tư số 33 và Thông tư số 98 của Bộ Tài chính;
– Tổng mức đầu tư chung cư Gold Tower dùng để tính Phí thẩm tra QT và Phí kiểm toán được ghi trong Quyết định phê duyệt đầu tư dự án (Không phải Tổng dự toán nhé);
– Tổng mức đầu tư chung cư Gold Tower là giá trị bao gồm cả Thuế GTGT, thưa bà con cơ quan thẩm tra và đơn vị kiểm toán có kiểm tra thuế GTGT không, thưa là có, vậy lý do gì các vị loại trừ giá trị đó. Việc này đã được các Bộ ngành, kho bạc Nhà nước chấp thuận rồi;
– Hiện nay một số Tổng Công ty loại trừ thuế GTGT ra là chưa đúng, vì là người ra quyết định này chưa hiểu đúng và áp dụng một cách “an toàn” mà thôi, như vậy hơi ép người rồi;
– Phí thẩm tra phê duyệt quyết toán không có thuế GTGT vì cơ quan thẩm tra là ai? Bộ Tài chính, Sở Tài chính các tỉnh…cơ quan nhà nước lấy thuế sao được;
– Tất cả các dự án từ nhóm B trở lên đều phải kiểm toán độc lập, các dự án nhóm C thì do chủ đầu tư quyết định có thuê KT độc lập hay không, còn tất cả các dự án từ nhóm A,B, C đều phải phẩm tra quyết toán.
– Nếu trong dự toán chưa có các loại phí trên thì chủ đầu tư tự điều chỉnh dự toán nếu không làm vượt tổng dự toán (chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm) làm căn cứ thanh toán cho đơn vị kiểm toán và cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *