Đối với ông, những hiệp ước và quyền lợi về Mãn Châu – những hợp đồng đầu tiên về cáp hdmi 4k dài 10m đàm phán với triều đại nhà Thanh, ngày càng tăng do những thỏa