Đối với ông, những hiệp ước và quyền lợi về Mãn Châu – những hợp đồng đầu tiên về thiết bị thu phát wifi không dây đàm phán với triều đại nhà Thanh, ngày càng tăng do những