Anh gật đầu đồng ý và rằng ông phải có năm nhà, Mark cởi giày và áo khoác của mình trong tầm nhìn của mẹ mình. Sau đó, mẹ mình nghe thấy tiếng cửa trước mở, Mark